نظریه های اتمی

حجم فایل : 977.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا شیمی 2: ساختار اتم


نظریه های اتمی

مطالعه ساختار ماده،تلاشی به قدمت تاریخ دموکریت  همه مواد از ذره‌های کوچک و تجزیه‌ناپذیری به نام اتم ساخته شده‌اند.
تالس  آب را عنصر اصلی سازنده‌ی جهان ‌دانست.
ارسطو چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را عناصر اصلی سازنده‌ی کاینات دانست
رابرت بویل: ارایه مفهوم تازه‌ای از عنصر با انتشار کتاب ((شیمی‌دان شکاک)). (عنصر: ماده‌ای است که نمی‌توان آن را به مواد ساده‌تری تبدیل کرد).
شیمی را علم تجربی نامید. 

ابزار یونانیان، شامل : مشاهده کردن
اندیشیدن
نتیجه‌گیری + پژوهش‌های عملی نظریه‌ی دالتون نکته: هرچند نخستین‌بار، دموکریت دیدگاه تشکیل مواد از اتم را مطرح کرد، اما دالتون با اجرای آزمایش‌های بسیار، از نو به‌ آن دست‌‌یافت و (( نخستین نظریه‌ی اتمی)) توسط دالتون ارایه شد.
نظریه‌ی دالتون: وی نظریه‌ی اتمی خود را در 7 بند، و به شرح زیر بیان کرد:
1) ماده از ذره‌های تجزیه‌ناپذیر به نام اتم ساخته شده است.
2) همه‌ی اتم‌های یک عنصر مشابه یکدیگرند.
3) اتم‌ها نه به‌وجود می‌آیند و نه از بین می‌روند.
4) اتم‌ عنصر‌های مختلف، جرم و خواص شیمیایی متفاوتی دارند.
5) از اتصال اتم عنصرهای مختلف به هم، مولکول‌ها پدید می‌آیند.
6)در هر مولکول از یک ترکیب معین، همواره نوع و تعداد نسبی اتم‌های سازنده‌ی آن یکسان است.
7) واکنش‌های شیمیایی شامل جابجایی اتم‌ها یا تغییردر شیوه‌ی اتصال آن‌ها در مولکول‌ها بوده و خود اتم‌ها تغییری نمی‌کنند پدیده‌های توجیه‌پذیر با مدل دالتون:
قانون پایستگی جرم
قانون نسبت های معین
تغییر حالت فیزیکی مانند ذوب، انجماد و ...
پدیده‌‌های توجیه‌ناپذیر با مدل دالتون:
الکتریسیته
پرتوی کاتدی
برق کافت
پرتوزایی
ایزوتوپ
پیوند یونی و کووالانسی
خواص مغناطیسی مواد الکترون، نخستین ذره‌ی زیراتمی شناخته شده آزمایش مایکل فارادی: فارادی، دانشمند انگلیسی مشاهده کرد که به هنگام عبور جریان برق از درون محلول یک ترکیب شیمیایی فلزدار (روشی که به آن برق‌کافت می‌گویند) یک واکنش شیمیایی در آن به وقوع می‌پیوندد. (بر اثر برق‌کافت، محلول آبی (قلع( )کلرید)، گاز سبز متمایل به زرد کلر در آند (+) و فلز خاکستری قلع در کاتد(-) تولید می‌شود).
فیزیک‌دان‌ها برای توجیه این مشاهده‌ها برای الکتریسیته ذره‌ای بنیادی پیشنهاد کردند و آن را الکترون نامیدند ولی در آن زمان به رابطه‌ی میان اتم و الکترون پی‌برده نشد.

نکته: جورج استونی، ذره‌های حمل‌کننده‌ی جریان برق را الکترون نامید.
اجرای آزمایش ها توسط فارادی به کشف الکترون منجر شد (آزمایش با الکتریسیته  کشف ساختار درونی اتم).


شرایط ایجاد پرتوهای کاتدی:
و...